Advisering inclusie


Een belangrijke 'nevendoelstelling' van Rensson Opleidingen en Trainingen is het helpen van organisaties om zich te openen voor mogelijkheden uit mensen met arbeidsbeperkingen. 'Rendement uit restcapaciteit' vullen we binnen de eigen organisatie al bij oprichting vanaf 1998 in.

Van beleidsadvisering tot operationele wervingstaken; de ruim 20 jarige eigen sociaal ondernemende ervaring heeft al de nodige resultaten voor zowel overheidsinstanties als bedrijfsleven opgeleverd.
Lees enkele voorbeelden binnen het blok 'Renssonieuws'.

Organisatie-eigen sociale inclusieve ambities vragen om maatwerk in advisering en operationele inrichting. Invulling van SROI-verplichtingen vraagt om afstemming zowel naar opdrachtgever en haar SROI-coördinator als binnen de opdrachtnemende organisatie zelf.
Het nastreven van een PSO-certificering vraagt om een goede voorbereiding. Mensen en maatschappij verdienen een inclusieve samenleving en hierbij is samenwerking en het delen van kennis en ervaring tussen ‘de sociaal betrokken stakeholders’ noodzakelijk om tot resultaten te komen.

Praatgroepen zijn er genoeg, daadgroepen te weinig! Rensson schuift graag aan als sparring- en samenwerkingspartner bij de laatstgenoemde groepen!