JOB-APK, de richtingaanwijzer voor het benutten van je kansen.


“Denk vooral aan de toekomst. Je brengt er de rest van je leven in door!” (Woody Allen)

Wachten terwijl je weet dat er meer inzit, kan frustrerend zijn. Wat is je positie? Ben je werknemer, werkgever of werkzoekende? Stel jezelf enkele kritische vragen:

Werknemer: Voldoet je huidige baan nog aan je verwachtingen? Weet jij wat je nog meer kan, zowel voor jezelf als voor je werkgever? Werk je wel op de juiste plek of positie binnen het bedrijf? Wat zijn jouw onbenutte talenten? Waar liggen jouw kansen? Wat drijft je? Wat motiveert je? Wat is jouw doel? Waar haal jij voldoening uit? Vraag je af waar jouw ontwikkelkansen liggen. Vraag je af wat je met jouw mogelijkheden voor jezelf en je werkgever kunt betekenen. Vraag je af of je nog binnen dit bedrijf wil en kan werken. Stem je verwachtingen met jezelf en je werkgever af en ben vooral eerlijk, zeker naar jezelf toe!

Pijl

Werkgever: Voldoet de medewerker nog aan de verwachtingen? Wat kan de medewerker nog meer betekenen binnen het bedrijf? Is de medewerker wel op de juiste positie binnen het bedrijf? Wat zijn eventueel onbenutte talenten? Waar liggen de kansen van het bedrijf met deze medewerker? Wat motiveert de medewerker? Hoe halen we optimaal rendement uit de medewerker? Waar liggen onze ontwikkelkansen met deze medewerker? Vraag je af wat je met jouw mogelijkheden voor jezelf en de medewerker kunt betekenen. Vraag je af of je de medewerker binnen het bedrijf wilt en kunt houden. Stem je verwachtingen met jezelf en je werknemer af en ben vooral eerlijk, zeker naar jezelf toe!

Werkzoekende: Welke baan zou aan je verwachtingen voldoen? Weet jij wat je allemaal kunt betekenen voor de werkgever? Wat zou voor jou de juiste plek zijn en binnen wat voor bedrijf? Wat zijn jouw vaardigheden en onbenutte talenten? Waar liggen jouw kansen? Wat drijft je? Wat motiveert je? Wat is jouw doel? Waar haal jij voldoening uit? Vraag je af waar jouw ontwikkelkansen liggen. Vraag je af wat je met jouw mogelijkheden voor jezelf en de werkgever kunt betekenen. Vraag je af binnen wat voor bedrijf je wil en kan werken. Stem je verwachtingen en je kansen af. Waar wil je je pijlen op richten? Waar kun je je pijlen op richten? En ben vooral eerlijk, zeker naar jezelf toe!

JOB-APK Wat ben je? Wat wil je? Wat kun je worden?

JOB-APK staat voor “Arbeids Periodieke Keuring”Je krijgt een goed beeld van waar je nu staat en waar je naartoe kunt. Veel mensen voelen dat ze hun huidige werksituatie moeten veranderen, willen dat eigenlijk ook wel, maar doen weinig of niets. Als je beter kunt, doe je jezelf tekort door maar uit te stellen, maar je doet ook anderen tekort zoals je huidige werkgever of nieuwe werkgever.

JOB-APK is een mix van 4 onderdelen:

  • Intakegesprek. Huidige (werk) situatie wordt besproken. Wat moet zo blijven en wat wil je anders? Waar zie je nu al mogelijkheden voor verandering of verbetering? Eventueel korte arbeidstevredenheidstest.
  • Test je wijzer.Een serie serieuze professionele testen, die gezamenlijk een beeld geven van competenties, (onbenutte) talenten, motivatie, ontwikkelkansen en huidige en toekomstige werk- en beroepsmogelijkheden.
  • Richtinggesprek. Met het intakegesprek in het achterhoofd en de testresultaten bij de hand worden de mogelijkheden voor nu en de toekomst besproken.
  • Rapportage. Alle testresultaten worden beschikbaar gesteld en samengevat met suggesties voor het benutten van motivatie en talenten richting functie- en beroepsmogelijkheden.

“Eigenlijk zou iedereen om de 2 jaar een Job-APK moeten doen!” (reactie opdrachtgever)