Rensson Opleidingen en trainingen:
succesvol zijn door anderen succesvol te maken!


Rensson Opleidingen en trainingen wil groei en ontwikkeling bewerkstelligen met mensen waarvoor het niet altijd vanzelfsprekend is dat ze vast werk hebben en houden. Mensen met “afstand tot de arbeidsmarkt”. Maar vooral met mensen die een intrinsieke motivatie hebben om een eigen vangnet te creëren en niet zonder meer een vangnet willen accepteren.

Mensen die productief willen zijn binnen een winstgevende sociale onderneming, waarbij ze zelf deelverantwoordelijk zijn voor eigen continuïteit aan werk en inkomen. Met inzet van de juiste mensen en mogelijkheden is Rensson Opleidingen en trainingen in staat zichzelf en anderen te blijven ontwikkelen. Daarnaast wil het bedrijf een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen om ook sociaal resultaatgericht te durven en willen ondernemen.

Door de juiste mix van informeren, inventariseren, scholen, begeleiden en praktijkleren richting geven en “eruit halen wat erin zit”.