Doelstellingen


Rensson Opleidingen en trainingen wil re-integratie, ontwikkeling en (arbeids)participatie bewerkstelligen voor mensen waarvoor het niet altijd vanzelfsprekend is dat ze vast werk hebben en houden. Mensen met een zogenaamde “afstand tot de arbeidsmarkt”. Met inzet van alle beschikbare 'instrumenten' zoeken naar persoonlijk rendement gericht op mogelijkheden ondanks beperkingen. Vervolgens het hervonden persoonlijke rendement omzetten in bedrijfsmatig rendement, waardoor de betrokkene de mogelijkheid krijgt op betaald werk.

Rensson wordt zelf bijna volledig gerund en gedragen door collega's die vooral een afstand tot de arbeidsmarkt hadden! Het bedrijf wil hiermee een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen om ook sociaal resultaatgericht te durven en willen ondernemen.

Het helpen van organisaties om zich te openen voor mogelijkheden uit mensen met arbeidsbeperkingen, is een zeer belangrijke nevendoelstelling.