Wat is DISC?


Het DISC instrument is een persoonlijke gedragsanalyse. DISC geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheids- c.q. gedragsstijl en die van anderen. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie.

Uit onderzoek blijkt dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen.

De 4 persoonlijkheidsstijlen

DISC staat voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.

Typerend voor mensen met een hoge D-stijl:

 • stellen zich onafhankelijk op
 • zijn besluitvaardig en doelgericht
 • zijn gericht op resultaten en uitdagingen
 • gaan confrontaties niet uit de weg

Typerend voor mensen met een hoge I-stijl:

 • praten graag
 • zijn enthousiast en optimistisch
 • kennen veel mensen en maken makkelijk contact
 • staan graag in het middelpunt van de belangstelling

Typerend voor mensen met een hoge S-stijl:

 • zorgen ervoor dat ieder het naar zijn zin heeft
 • maken graag zaken af
 • brengen harmonie en stabiliteit in het team
 • werken graag in teamverband

Typerend voor mensen met een hoge C-stijl:

 • zijn grondig en nauwgezet met details
 • houden zich graag aan de regels
 • volgen de procedures of schrijven ze zelf
 • zijn diplomatiek in de omgang en zijn analytisch denkers

Het is belangrijk hierbij op te merken dat deze vier stijlen in iedere persoonlijkheidsstructuur aanwezig zijn, echter bijna altijd in verschillende intensiteit.

Wanneer is DISC toepasbaar?

De toepassing van DISC kennis kan binnen alle contexten en situaties waar menselijke interactie bepalend is tot meer opbrengst leiden.

Professionele trainingen gebaseerd op DISC profielen:

 • Coachend leidinggeven
 • De-escalerend onderhandelen
 • Effectief verkopen
 • Telefoon-DISC
 • Stresstraining voor leidinggevenden
 • Stresstraining voor medewerkers

Als voorbeeld de DISC workshop “mensenkennis” (1 dag)

 • Waarom doe ik dingen die ik eigenlijk niet wil?
 • Waarom doe ik dingen niet die ik wel zou moeten doen?
 • Wie ben ik eigenlijk?
 • Waarom doet die ander de dingen zó en niet anders?
 • Waarom doet die ander sommige dingen niet die hij juist wel zou moeten doen?
 • Hoe steekt die ander in elkaar?

Op al deze vragen krijgt u antwoord op de DISC workshop. Door middel van een door Prof. Dr. Geier ontworpen zelfanalyse maken we uw persoonlijkheid inzichtelijk. In een kwadrant van vier vakjes, genaamd D-I-S-C, ziet u precies wie u bent. Bovendien krijgt u handvatten hoe u het beste uit uzelf kunt halen.

Welk voordeel zou het u geven als u weet hoe u andere mensen goed kunt inschatten? Zodat u precies weet hoe u het beste met hen kunt communiceren, leidinggeven, samenwerken enz. ? Hoe de ander te sturen, richting te geven of positief te kunnen manipuleren ? En hoe zou u het vinden als u weet hoe u niet alleen uzelf, maar ook anderen kunt motiveren? En wat u vooral NIET of WEL kunt doen bij anderen? DISC geeft u deze kennis óók!

Leerdoelen:

Kennis:

 • Zelfinzicht over uw eigen persoonlijkheid en gedrag
 • Meer kennis in de gedragingen en communicatie van mensen
 • Weten waarom u de keuzes maakt zoals u ze maakte
 • Handvatten om eigen communicatie optimaal op die van de ander af te stemmen

Vaardigheden:

 • Meer bewust zijn van de eigen manier van communiceren en het effect daarvan op anderen
 • Meer afgestemd zijn op de ander en daardoor effectiever zijn
 • Voorkomen van misverstanden en conflicten

Attitude:

 • Een ander is niet langer zonder meer ‘goed’ of ‘fout’
 • U bent zelf ook niet ‘goed’ of ‘fout’
 • U erkent dat ieder mens anders is en bijgevolg anders communiceert en past daarop aan