Nieuwe, tweejarige post HBO opleiding mediapedagoog door Questum Academy.


De snelle medialisering van onze samenleving vraagt rap meebewegen. Voor scholen - directies én leerkrachten - jeugdprofessionals, gemeenten en ouders, die verantwoordelijk zijn voor de scholing en gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren, gaat het soms wat al te snel. Moderne mediapedagogen kunnen al deze partijen inspireren en ondersteunen, vanuit gedegen kennis van media en pedagogiek.

Er is een nieuwe rol weggelegd voor gespecialiseerde, zelfstandige en breed georiënteerde professionals, die pedagogisch kunnen denken en handelen. De nieuwe media-ontwikkelingen vragen om een nieuw soort geletterdheid van burgers. Niet iedereen leert dat vanzelf. Actieve begeleiding van groepen die dat nodig hebben - kinderen, jongeren, laaggeletterden, senioren - is belangrijk om sociale uitsluiting te voorkomen.

Mediapedagogen kunnen een rol spelen bij het voorkomen of wegwerken van achterstanden, maar vooral ook bij het organiseren van optimale situaties voor leren en ontwikkelen met behulp van media. Een mediapedagoog is dan ook vooral pedagoog: een expert op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. En tegelijkertijd een specialist met gedegen kennis van nieuwe en oude media, nieuwe communicatietechnologie en de invloed daarvan op individuen, onderwijs en opvoeding, en onze samenleving.

Voor meer informatie: www.questum.nlwww.questumacademy.nl